Chính sách Bảo Hành - Bảo Trì

Tất các các sản phẩm được KAO Design sản xuất trực tiếp đều được áp dụng chế độ bảo hành - bảo trì riêng của KAO Design. Thời gian Bảo Hành sẽ phụ thuộc vào gói dịch vụ khách hàng sử dụng, trung bình từ 12 - 36 tháng.

Các điểm lưu ý của việc Bảo Hành - Bảo Trì như sau :


A - Bảo Hành :


  1. Thời điểm bắt đầu tính bảo hành được tính kề từ ngày tiến hành bàn giao công trình được xác nhận bằng văn bản có ký nhận. Trường hợp khách hàng không ký nhận sẽ được tính từ thời điểm kết thúc trong hợp đồng.
  2. Bất kỳ mọi hư hỏng do lỗi kết cấu, sản xuất trong suốt quá trình sử dụng được KAO Design bảo hành hoàn toàn miễn phí cho khách hàng.
  3. Các hư hỏng do lỗi phát sinh khách quan từ khách hàng, KAO Design sẽ hỗ trợ bảo trì sửa chữa.                       - Với những lỗi không quá phức tạp trong suốt thời gian còn hạn bảo hành sẽ hỗ trợ miễn phí .                              - Với những lỗi hư hỏng lớn, cần phải sửa chữa nhiều. KAO Design sẽ tính phí tùy theo tình trạng hư hỏng.

B - Bảo Trì : 

  • Định kỳ 6 - 12 tháng, KAO Design sẽ tổ chức đợt kiểm tra và chỉnh sửa chủ động đến các sản phẩm. Trước đợt kiểm tra định kỳ sẽ có Nhân Viên gọi điện đặt lịch hẹn và xác nhận thời gian với Khách Hàng trước.
  • Công việc kiểm tra định kỳ nhằm đảm bảo xử lý các sự cố có thể xảy ra trong tương lai (nếu có) cho chủ nhà
  • Trường hợp đã hết thời gian Bảo Hành, khách hàng muốn tiến hành Bảo Trì thêm cho ngôi nhà. KAO Design sẽ tính phí phần Bảo Trì này.